Klubben kom till på initiativ av Tony Schyman. Han behövde inte tjata länge förrän fler intresserade nappade. En interimstyrelse bildades och sedan rullade bollen på.
Fast veckodag för kvällsturer är Torsdag kl 18.00. Samling vid klubblokalen brännargatan.
Vissa längre turer också kommer att arrangeras. Kolla på Event, Kalender & Gästbok för info.
Goodguys är en familjeklubb och "kamratförening" Syftet är att knyta samman MC folket så att vi kan åka hoj och ha skoj tillsammans på diverse aktiviteter.

Styrelsen består av:
Ordförande: Tony Schyman
Vice ordförande: Dan Andersson
Sekreterare: Sven-Gösta Lundberg
Kassör: Rolf Emanuelsson
Ledamot: Robban Kalmliden